Viltbånd bestilles direkte fra trykkeriet

Vi oppfordrer fylkeskommuner – og eventuelt enkeltkommuner – til å gjøre som Agder og Viken!

Selvsagt oppfordrer vi også andre til å bestille viltbånd direkte fra trykkeriet!

Dersom du ønsker bare ett eller noen få viltbånd, må du spørre i kommunen der du bor. Har de ikke bånd, kan du gjerne gi dem en oppfordring!

Nye viltbånd er produsert takket være samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Vilt og trafikk Hallingdal, som hver har bestilt 50 000 bånd og noen hundre borddisplayer. 

Teksten er forbedret – også med en kort tekst på engelsk.  Samtlige 150 000 bånd har med logoene til Vilt og trafikk, politiet og Statens vegvesen. Agder og Viken har i tillegg med fylkeslogoen på sine utgaver.

Borddispaly med viltbånd

Borddisplay med viltbånd

Samme trykkeri

Som tidligere bruker vi trykkeriet Rolf Ottesen AS i Oslo. De tar seg også av all ekspedisjon, utsendelse og fakturering. Vilt og trafikk beregner seg ingen ting for arbeidet med dette.

Bestilling

Dessverre går det ikke lenger an å bestille mindre enn én eske med viltbånd – altså 1 000 stk. Og eventuelt én eske med borddisplayer.

Dersom du ønsker bare ett noen få, må du etterspørre hos rette vedkommende etat eller viltnemnda i kommunen din. Har de ikke, kan du kanskje oppfordre dem til å anskaffe både bånd og borddisplayer? Det kan de gjøre direkte fra trykkeriet eller via fylkeskommune, slik Agder og Viken har gjort.

Bedrifter, organisasjoner og andre kan selvsagt også bestille direkte fra trykkeriet.

Viltbånd
Esker à 1000 stk.
Pris per eske: kr 1365,-

+ pakking, emballasje, ekspedisjon og innlevert posten: kr 75.- per sending.

Selve portokostnaden fra posten kommer i tillegg ut ifra vekt og antall.

+ mva.

For store opplag levert samlet umiddelbart etter produksjon (uten lagerhold) er prisene:

Kr 43600,-   for 50 000 viltbånd + mva.
Kr 79500,-   for 100 000 viltbånd +mva.

Alle bånd er påført logoene til Vilt og trafikk, Statens vegvesen og politiet.
På de store opplagene er det i tillegg mulig å få med egen logo uten ekstra kostnad, som eksempelvis Agder fylkeskommune og Viken fylkeskommune har gjort.

Borddisplay
Esker à 30 stk.
Pris per eske: kr 1350,- (flatpakket)

+ pakking, emballasje, ekspedisjon og innlevert posten: kr 100.- pr sending.

Selve portokostnaden fra posten kommer i tillegg ut ifra vekt og antall.

+ mva.

Når det er mulig og lønner seg, pakkes og sendes det samlet/samtidig.

For å bestille viltbånd klikker du på:

viltband.no – Bestill viltbånd her

Vilt og trafikks faglige og økonomiske støttespillere i 2022:

 
© Levert av Hallingdølen AS