Store hjortebestander endrer skogens plante- og insektssamfunn

Marte Synnøve Lilleeng fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) har undersøkt hvordan hjorten påvirker både insekt og planter i norsk barskog.

Dette kan du lese om i dagens nyhetsbrev fra forskning.no

Plikter ved påkjørsel

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell
Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet

gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Viltpåkjørsler koster samfunnet store beløp hvert år. Derfor er det et høyt prioritert mål å redusere omfanget av slike ulykker. Foto: Johan Trygve Solheim.

Ny nettside, ny logo og tre nye år

Kanskje mer fisk enn plast

Salt-rapport om PGS-konsept

PGS utviklet metode for å samle inn havplast med luftbobler. Beregninger viser at man kan få mer fisk enn plast.

Seismikk-giganten gir ikke opp prosjektet til tross for estimert plastfangst på 14 biter i timen.

Les mer i Teknisk Ukeblad

 

Forsknings-Norge er i endring