Se opp for de enøyde

Tusenvis elg, hjort og rådyr må bøte med livet på norske veier hvert år.  Sjåførenes bidrag til færre påkjørsler er redusert fart, årvåkenhet og kunnskap om viltets atferd. 

Farsund og Lyngdal jeger- og fiskerforening