Se opp for de enøyde

Tusenvis elg, hjort og rådyr må bøte med livet på norske veier hvert år.  Sjåførenes bidrag til færre påkjørsler er redusert fart, årvåkenhet og kunnskap om viltets atferd. 

16. oktober kommer Volvos første elbil

Farsund og Lyngdal jeger- og fiskerforening

Mange vil bli veidirektør

620 viltpåkjørsler på 66 dager

Høsten er her med økende fare for viltpåkjørsler.

Ønsker samarbeid med hytteeiere i Hallingdal