En tankevekker i Namdalsavisa.

Høsten er her med økende fare for viltpåkjørsler.

Dermed er det også betimelig å skrive noen alvorsord om hendelser som altfor mange kommer ut for i de forestående høst- og vintermånedene.

Det gjør vi denne gangen med å gjengi en reportasje hos Namdalsavisa 7. mars 2019.

Reportasjen er skrevet av Kjell Vidar Aune.
Fotograf er Bjørn Tore Ness.

Politiet loggførte 620 viltpåkjørsler på 66 dager i Trøndelag

– Det er loggført 620 meldinger til nå i år, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NA.

– Det er skremmende mye, legger han til.

I snitt har det vært nesten ti viltpåkjørsler per dag i Trøndelag.

– Er det mer enn før?

– Vi har ikke gjort undersøkelser på det. Vi satt bare her og drodlet rundt det etter at en fra viltnemnda kom med et hjertesukk rundt det; om viktigheten av å varsle med en gang, sier Hollingen.

Politiet er glad for at det svært sjelden at personer blir skadet i forbindelse med viltpåkjørsler.

Tidligere i kveld sendte politiet ut ei oppfordring:

– Med bakgrunn i at det er generelt mange viltpåkjørsler, videreformidles følgende fra viltpatruljen: Ved påkjørsel av vilt som ikke dør på stedet – merk plassen som dyret forsvinner fra og unngå å tråkke rundt selv. Da blir det enklere å iverksette ettersøk fra viltpatruljen.

Politiet ber også om at viltpåkjørsler meldes til dem på telefonnummer 02800.

– Vi videreformidler beskjed til viltpatruljen.

Dersom det har oppstått personskade eller situasjonen for øvrig krever hurtig bistand fra nødetatene, ber politiet om at det ringes til nødnummeret 113.