Vilt og tryggere trafikk

Fredag ettermiddag, samtidig som helgetrafikken begynte å ta seg opp på riksveg 52 i Hemsedal, var representanter fra Vilt og trafikk på plass ved Ulsåk.

Formålet var å spre informasjon om risikoen for viltpåkjørsel. Strekningen sør og nord for kommunegrensen mellom Gol og Hemsedal er blant de mest utsatte. Snødybden har økt de siste dagene, som betyr at hjortevilt oftere bruker vegbanen – der er det mer framkommelig  og der er det tilgjengelig salt.

 Vilt og tryggere trafikk

Prosjektforumet mener bestemt at fokus på viltpåkjørsler har generell forebyggende effekt på annen trafikksikkerhet  – derav uttrykket «Vilt og tryggere trafikk».

– Folk er opptatt av dyrs lidelser og gir oss honnør for at vi tar tak i problemet. Og viltbåndene vi deler ut på slike info-aksjoner sammen med noen muntlige ord, er vårt viktigste virkemiddel, forteller Petter Owesen. Han er kommunalt ansatt viltansvarlig i Hemsedal og hadde ansvaret for aksjonen fredag.

-Bli med: Vilt og trafikk har sendt ut cirka 200 000 viltbånd til kommuner fra Troms til Agder. Petter Owesen oppfordrer flere til å bli med i kampanjen «Vilt på ville veier». Her kan du bestille viltbånd …

Nabohjelp: Ragnar Haga er skogbrukssjef og viltansvarlig i Ål. Han sitter også i forumet for Vilt og trafikk og stiller gjerne opp på aktiviteter i nabokommunen.

Etatene: Det samme gjør Turi Gjestemoen og Bjørn Nyhus i Statens vegvesen. Begge er faste representanter i Vilt og trafikk. Politiet er også gjerne med, men denne dagen måtte de melde avbud på grunn av annet oppdrag.

På løpende bånd: Et par timer stod det på. Mange ble vinket inn, fikk viltbånd og noen alvorsord med videre oppover dalen. De fleste skulle på hytta eller hjem fra jobben.

I hanskerommet: Vita Kristin Nymoen fra Hemsedal hadde bånd liggende i hanskerommet fra før. Petter Owesen oppfordret henne til å ta med flere og dele ut til venner og bekjente. – Et veldig bra tiltak, svarte Vita som også sa at hun ofte ser elg når hun er på veg til og fra Gol.