Smittefaren for skrantesjuke er årsaken til den kraftige reduksjonen.
Ragnar J. Haga er viltforvalter og skogbrukssjef i Ål kommune i Hallingdal. Rett før jaktstarten sendte han oss dette notatet.

Ål 18.09. 2019

For å redusere faren for at skrantesyke blir overført til elg og hjort, har Miljødirektoratet anbefalt at bestanden av elg og hjort reduseres til 50 % av bestandsnivået i 2016. Norsk Institutt for Naturforskning har beregnet hvor mange elger og hjorter som må skytes i 2019 og 2020 for å oppnå denne bestandsreduksjonen.

Avskytingsmål før anbefalingen:      Anbefalt avskyting     Vedtatt avskyting

Kommune:

Hol:                       113 elg, 61 hjort                280 elg, 112 hjort              267 elg, 67 hjort

Ål:                         145 elg, 45 hjort                 177 elg, 84 hjort               183 elg, 85 hjort

Gol:                         98 elg, 71 hjort                259 elg, 66 hjort               172 elg, 85 hjort

Hemsedal:             70 elg, 50 hjort                  58 elg, 63 hjort                70 elg, 50 hjort

Nes:                     176 elg, 116 hjort              222 elg, 155 hjort              181 elg, 116 hjort

Vedtatt avskyting av hjort i Ål inkluderer restdyr fra 2017 og 2018. Gol og Hol har ikke vedtatt kvoter for 2019, men ikke for 2020. Grunnen til dette er at begge kommunene mener at dette må evalueres etter avsluttet jakt i 2019. Måltallene for Gol inkluderer Vardefjell og Rotneim som får kvoter fra Nes og Ål.

Bestandsreduksjonen vil forhåpentligvis/sannsynligvis resultere i lavere sannsynlighet for smitteoverføring fra reinsdyr til elg og hjort, mindre omfang av beiteskader på innmark og skog, økte slaktevekter pga. mindre beitetrykk og færre viltpåkjørsler.

[/av_one_full]