Norge selger gamle jagerfly

Hjorten er en betydelig skadegjører