Farsund og Lyngdal jeger- og fiskerforening

620 viltpåkjørsler på 66 dager

Høsten er her med økende fare for viltpåkjørsler.