Slettes ikke ufarlig om sommeren heller

Hjorten gjør betydelig skade