Stor elvebreddedderkopp kamuflerer seg godt i sanden på elvebredden. Foto: Oddvar Hanssen, NINA

Langøra i Stjørdal er et av de viktigste leveområdene i Norge for stor elvebreddedderkopp. Arten er sterkt truet, og her i landet finnes den kun i Trøndelag.

For å beskytte edderkoppen fjernet Forsvarsbygg, som eier området, hagelupin og rynkerose på et 3,6 dekar stort areal på den bredeste delen av sandstranden på Langøra Nord. Området ble ryddet våren 2017, og allerede samme høst var bestanden av stor elvebreddedderkopp på vei opp. Høsten 2018 hadde antall individer doblet seg.

Dette leser vi i dagens nyhetsbrev fra NINA.