Videreføring
Handlingsplanen er dynamisk og vil bli endret når det dukker opp nye behov og muligheter.

Ønsker kontakt og samarbeid i region Viken og landet for øvrig
Vi ønsker erfaringsutveksling og samarbeid med andre kommuner og fylker og regioner i hele landet.

Klikk og les Vilt og trafikk Handlingsplan 2018 – 2020