Her kan du bestille viltbånd!

Vi er inne i den verste «påkjørselsesongen»,  og 100 000 viltbånd er produsert og klare for utsendelse. Takk til alle dere som allerede har bestilt og er i gang med å dele ut!

Prosjektet Vilt og trafikk har fortsatt 60 000 bånd igjen av dette opplaget – som vi selvsagt håper å få sendt ut raskest mulig.

Du kan også ta kontakt med kampanjeleder:
Knut Erik Jetlund
Telefon: 916 83 697
E-post: kejet@online.no

På båndene er det nyttig informasjon både om hvordan redusere risikoen for kjøre på hjortevilt og hva som skal gjøres om uhellet er ute.

Den gule plakaten kan skrives ut. Du finner den også under Kampanjemateriell på toppen av nettsiden.

Ta også en titt på videoene. De er til fri bruk og kan lastes ned.

Kostnad per bånd for mottaker vil variere med størrelsen på bestillingen.

Eksempler:
50 stk ca kr 3,60 per stk + mva + porto
100 stk ca kr 2,10 per stk + mva + porto
200 stk ca kr 1,35 per stk + mva + porto
500 stk ca kr 0,90 per stk + mva + porto
1000 stk ca kr 0,80 per stk + mva + porto
2000 stk ca kr 0,73 per stk + mva + porto

Vi håper på fortsatt interesse for viltbåndene selv om vi denne gangen velger å ta såpass betalt at vi får dekket utgiftene til trykking, ekspedisjonsutgifter og porto. Vi legger også inn 10 øre per bånd for å dekke noen kostnader til driften av kampanjen. Dette inkluderer ikke lønnskostnader. Kampanjen drives fortsatt på frivillig basis. 

Høsten 2016 trykket vi 100 000 viltbånd, og samtlige ble i løpet av kort tid sendt ut til et hundretalls kontaktpersoner i like mange kommuner hele landet på langs fra Troms til Agder. Dermed har «Vilt og trafikk» og kampanjen «Vilt på ville veier» blitt et tilnærmet nasjonalt fellesskap. Vi håper det kan vokse enda mer.

Viltnemnder, viltforvaltere, ettersøksringer, jaktlag, bedrifter, Statens vegvesen, politiet og enkeltpersoner har tatt kontakt og bedt om få tilsendt bånd. Responsen kom etter reportasjer i NRK Radio og TV, omtaler i mange andre medier og på vår egen nettside viltogtrafikk.no. De fleste ble trolig kjent med kampanjen på Hjorteviltportalen (hjortevilt.no).

Du kan også ta kontakt med kampanjeleder:
Knut Erik Jetlund
Telefon: 916 83 697
E-post: kejet@online.no

På båndene er det nyttig informasjon både om hvordan redusere risikoen for kjøre på hjortevilt og hva som skal gjøres om uhellet er ute.

Den gule plakaten kan skrives ut. Du finner den også under Kampanjemateriell på toppen av nettsiden.

Ta også en titt på videoene. De er til fri bruk og kan lastes ned.

Kostnad per bånd for mottaker vil variere med størrelsen på bestillingen.

Eksempler:
50 stk ca kr 3,60 per stk + mva + porto
100 stk ca kr 2,10 per stk + mva + porto
200 stk ca kr 1,35 per stk + mva + porto
500 stk ca kr 0,90 per stk + mva + porto
1000 stk ca kr 0,80 per stk + mva + porto
2000 stk ca kr 0,73 per stk + mva + porto

Vi håper på fortsatt interesse for viltbåndene selv om vi denne gangen velger å ta såpass betalt at vi får dekket utgiftene til trykking, ekspedisjonsutgifter og porto. Vi legger også inn 10 øre per bånd for å dekke noen kostnader til driften av kampanjen. Dette inkluderer ikke lønnskostnader. Kampanjen drives fortsatt på frivillig basis. 

Høsten 2016 trykket vi 100 000 viltbånd, og samtlige ble i løpet av kort tid sendt ut til et hundretalls kontaktpersoner i like mange kommuner hele landet på langs fra Troms til Agder. Dermed har «Vilt og trafikk» og kampanjen «Vilt på ville veier» blitt et tilnærmet nasjonalt fellesskap. Vi håper det kan vokse enda mer.

Viltnemnder, viltforvaltere, ettersøksringer, jaktlag, bedrifter, Statens vegvesen, politiet og enkeltpersoner har tatt kontakt og bedt om få tilsendt bånd. Responsen kom etter reportasjer i NRK Radio og TV, omtaler i mange andre medier og på vår egen nettside viltogtrafikk.no. De fleste ble trolig kjent med kampanjen på Hjorteviltportalen (hjortevilt.no).