Gratis viltbånd!

Nå leverer vi gratis viltbånd igjen.

Siden midten av september har vi samarbeidet med kampanjen Se og bli sett – Sammen redder vi liv. Denne kampanjen foregår fram til slutten av oktober og drives  av Power Event AS. De har produsert 100 000 viltbånd, som deles ut gratis.

Dermed har også prosjektet Vilt og trafikk funnet det riktig å levere gratis viltbånd igjen. Som kjent må vi selv skaffe sponsorer til trykking av båndene. Per i dag har vi ikke finansiering av enda et opptrykk. Derfor har vi tatt såpass betalt at vi har fått dekket sjølkosten til trykking av båndene, ekspedisjon og porto.

Vi vil altså likevel ikke ta betalt for trykkekostnadene.

Imidlertid må mottakere av bånd dekke utgiftene til porto og ekspedisjon. Båndene sendes fra trykkeriet.

Vi ser oss også nødt til å sende minimum èn bunke bånd, dvs 50 stk. Bunken veier 526 gram. Vi regner med at dette er ok også om f.eks. en familie vil bestille; å spleise med venner og bekjente, kolleger og arbeidsgivere e.a. er et godt tips.

Du kan bestille hos undertegnede som gir beskjed til trykkeriet.

Vi sender ut til lageret er tomt. Samtidig forsøker vi å finansiere nytt opplag.

Bestillingen skal inneholde:

  • Antall bunker (à 50 stk)
  • Navn på mottaker
  • Leverings- og fakturaadresse
  • Postnummer og -sted
  • Navn på kontaktperson dersom denne er en annen enn den som mottar båndene (f.eks. en bedrift)
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Kommunenavn

Har du spørsmål, er det bare å ringe.

Med hilsen

Knut Erik Jetlund
Prosjektleder
Vilt og trafikk

Tlf: 916 83 697
Epost: kejet@online.no

Du kan ringe eller sende epost til kampanjeleder:
Knut Erik Jetlund
Telefon: 916 83 697
E-post: kejet@online.no

På båndene er det nyttig informasjon både om hvordan redusere risikoen for kjøre på hjortevilt og hva som skal gjøres om uhellet er ute. Båndet kan også brukes til å merke ulykkesstedet. Dette er særlig viktig dersom et skadet dyr stikker til skogs og fallviltmannskapene må komme raskt i gang med ettersøket.

Du finner en nyttig plakat under Kampanjemateriell på toppen av nettsiden. Den kan skrives ut i A4.

Ta også en titt på videoene. De er til fri bruk og kan lastes ned.