Leif Øyvind er skredobservatør i Jotunheimen.

Nå inviterer han til kurskveld på Filefjell.