Vilt og trafikk Hallingdal har gått på lavbluss de siste to årene. Nå er vi inne i en omstillingsfase.

Vilt og trafikk Hallingdal skal ikke lenger være prosjektbasert, og vi må finne fram til en varig etterbruk. Hvordan fortsettelsen blir, skal bestemmes i første halvdel av 2023.

Derfor må alle henvendelser vedrørende kjøp av viltbånd og borddisplayer rettes direkte til trykkeriet. Det kan du lese mer om på forsida.

Eventuelle spørsmål om Vilt og trafikk Hallingdal ellers kan rettes til:

Knut Erik Jetlund
Tlf.: 916 83 697
E-post: kejet@online.no