Samferdselsdepartementet har offentliggjort søkerlista, og det er klart at 19 personer har søkt på jobben som vegdirektør.

Regionsjef i Region sør, Kjell Inge Davik er blant søkerne.

Les mer på VEIER24.no