Nødvendig aksjon i Midtre Gauldal

Antall viltpåkjørsler har eksplodert i Midtre Gauldal etter at Mattilsynet la ned forbud mot fôring av hjortevilt på enkelte steder.

Det er avisa Gauldalsposten som skriver dette etter at avisa tirsdag 6. februar var med mannskap fra kommunens fallviltgruppe og lensmannskontor som aksjonerte for å få ned påkjørslene . Samme dag viste statistikken at 69 hjortevilt er drept på vei og jernbane hittil denne vinteren i Midtre Gauldal. Dette er svært urovekkende.

-Bra tiltak: Mange tenkte at de hadde kjørt for fort da de ble stoppet på Kotsøy tirsdag. Maria Tanem fra Trondheim syntes det var bra at John Åge Rogneslien og viltnemda orienterte om viltfaren i Gauldalen. -Forebyggende tiltak er bra! Jeg kjører mye, 60 000 kilometer i året, noe som øker faren for å komme borti noe. Tidligere har jeg vært mest redd for ras når jeg har kjørt her, men den store skrekken er å kjøre på et dyr, sier Tanem. (Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten)

Informerte: John Åge Rogneslien (f.v.) Johan Skinderhaug, Kai Børge Amdal og Odd Ivar Rønningsgrind fra viltmyndigheten informerte bilister om faren for viltpåkjørsel i Gauldalen for tiden. (Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten)

– Med tanke på at det fortsatt er mye igjen av vinteren, kan det bli stygge tall til slutt. Derfor oppfordrer vi bilister til å vise ekstra forsiktighet. For to og tre år siden hadde vi 29 og 28 viltpåkjørsler i løpet av vinterhalvåret. Årene før der var tallene 9 og 16. Vi ser nå en mangedobling av disse tallene, og det er derfor vi har valgt å aksjonere med informasjon til bilistene, sier skogbrukssjef Kai Børge Amdal, som hadde med seg tre representanter fra viltnemnda og fem fra politiet.

Biler ble stoppet på både fylkesvei 30 og E6, og advarsler og fikk gode råd både muntlig og med et gult merkebånd til å oppbevare i hanskerommet. Båndet inneholder informasjon om hvordan en selv kan redusere risikoen for viltpåkjørsler. Dessuten også hva en skal foreta seg om en er så uheldig. Da skal båndet også brukes til å merke stedet dersom dyret stikker til skogs, og fallviltmannskap må ut på søk.

– I tillegg ble det lagt ut bånd hos et par bedrifter, og på biler som sto parkert hos de største bedriftene og på de største offentlige parkeringene. Vi har også laget et infoskriv som vi lagt under vindusviskerne på en del parkerte biler sammen viltbånd. Vi delte ut nærmere 900 på aksjonsdagen, forteller Amdal som har bestilt flere bånd. Disse skal legges ut hos utvalgte forretninger i kommunen.

Fra politiet: Selma Næss (f.v.), Joakim Sundfør, Eline Solheim og Håvard Glossius fra Politiet bisto viltmyndigheten og gjennomførte rutinekontroll på Kotsøy. Etterpå dro de til Støren for videre kontroll på E6. (Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten)

God idé fra Midtre Gauldal

Det er Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal kommune som har sendt oss ideen. Det vil si dette infoskrivet, som de i dag skal dele ut sammen med viltbåndet når de aksjonerer for å markere viltfaren i trafikken. De skal stoppe mange i biler, og dessuten legge bånd og infoskriv under vinduspussere på parkerte bilder.

Dette er et bra tiltak til etterfølgelse. Han har også sendt oss en wordfil, slik at det bare er å bytte ut kommunenavn og logo.

Vil du ha infoskrivet tilsendt? Ring eller send SMS til Knut Erik Jetlund – tlf 916 83 697 eller send epost til kejet@online.no.