Blostrupmoen Norge AS holder kurs i livreddende førstehjelp over hele landet. Nå vil de også samarbeide med oss og har i første omgang fått levert 2 000 viltbånd. For prosjektet Vilt og trafikk er dette gull verdt.

– Blostrupmoen Norge AS er i dag en del av Skogen Group. Vi er totalt 30 ansatte som daglig jobber for den enkle visjon om at kunnskap redder liv. Altfor mange i Norge dør unødig av hjertestans, og det gjør vi noe med. Gjennom økt kunnskap bygger vi lokal beredskap og kompetanse når minuttene teller, forteller markedsansvarlig Elin Linnerud.

Elin tok kontakt med Vilt og trafikk fordi de også vil rette et forsterket fokus på faren for viltpåkjørsler – og ikke minst hvordan en skal opptre om en kommer ut for en slik ulykke.

Blostrupmoen Norge AS har levert førstehjelpskurs og hjertestartere til bedriftsmarkedet siden 2006. De kurser årlig over 1000 lag, foreninger og bedrifter over hele Norge. All aktivitet organiseres fra firmaets administrasjon ved Gardermoen.

Siden oppstarten er kurskatalogen utvidet med FSE, fallsikring og livredning i vann.

– Vi har dedikerte ansatte som sørger for at bedrifter og andre har operativt utstyr utplassert, gjennomfører det årlige førstehjelpskurset og gir deltakerne gode forutsetninger for å redde liv. Hittil har våre kunder bidratt til at minst 50 liv er reddet, sier Elin Linnerud.