Alle 8 var menn, 7 bilførere og 1 myk trafikant. I samme måned i fjor var tallet 10 personer.

Foreløpige tall for de 10 første månedene i 2018 viser at 87 har omkommet i trafikken. Dette er 5 flere enn i 2017.

Kilde: Statistisk sentralbyrå