Om oss

Prosjektet Vilt og trafikk ble startet i Hallingdal våren 2010

Bakgrunnen var at Hallingdal gjennom mange år hadde vært svært utsatt for viltpåkjørsler på både veg og jernbane. Vilt og trafikk Hallingdal var delprosjekt i prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal fram til sistnevnte ble avsluttet i mai 2012. Vilt og trafikk Hallingdal har deretter blitt videreført som selvstendig prosjekt.

Målsetting

  • Halvere antall viltpåkjørsler i regionen som helhet
  • Tilnærmet null påkjørsler strekninger med fysiske tiltak
  • Bedre varsling
  • Mindre dyrelidelser
  • Ivareta trafikantene etter ulykke
  • Ivareta fallviltmannskapenes sikkerhet
  • Målene skal nås ved bred forankring, helhetstenkning og kombinasjon av flere tiltak.
Strategi

Fysiske tiltak
Informasjon til trafikantene
Kartlegging av påkjørsler og viltets bevegelser for best mulig målretting av tiltak (Radiomerkeprosjektet)
Sikkerhetskurs for fallviltmannskapene

Prosjektgruppe og redaksjon

               

Knut Erik Jetlund, leder og redaktør
tlf.: 91683697 – epost: post@viltogtrafikk.no

    


Jørn Magne Forland, miljøvernrådgiver Gol kommune
tlf.: 32029076 – epost: jorn-magne.forland@gol.kommune.no

               

Heidi Granli, ordfører Gol kommune
tlf.: 91673900 – epost:heidi.granli@gol.kommune.no

               

Torkil Bratberg Dokk, utmarksrådgiver Hol kommune
tlf.: 32092144 – epost: torkil.bratberg.dokk@hol.kommune.no

         

Knut Aavestrud, fagleder Flå kommune               
tlf.: 32053624 – epost: knut.aavestrud@flaa.kommune.no

               

Petter Owesen, viltforvalter Hemsedal kommune
tlf.: 91673909 – epost: petter.owesen@gol.kommune.no

               

Bjørn Nyhus, overingeniør Statens vegvesen
tlf.: 90575695 – epost: bjorn.nyhus@vegvesen.no

               

Jon Anders Hefte, byggeleder Bane NOR
tlf.: 91659856 – epost: jon-anders.hefte@banenor.no

Prosjektforum

Knut Erik Jetlund – leder
Jon Anders Hefte – Bane NOR
Turi Gjestemoen – Statens vegvesen
Bjørn Nyhus – Statens vegvesen
Heidi Granli – ordfører Gol kommune
Geir Vidme
Christoffer Norhaug – politiet
Kjell Sævre – viltnemnda Flå kommune
Torbjørn Grøslandsbråten – viltnemnda Flå kommune
Jon Andreas Ask – skogbrukssjef i kommunene Flå og Nesbyen
Knut Aavestrud – fagleder Flå kommune
Ole-Petter Haugen – viltnemnda Nesbyen kommune
Knut Halvor Jorde – viltnemnda Nesbyen kommune
Gerd Jorde – viltnemnda Nesbyen kommune
Jørn Magne Forland – viltforvalter Gol kommune
Helge Arne Jallen – viltnemnda Gol kommune
Paul Ole Kleven – viltnemnda Gol kommune
Petter Owesen – viltforvalter Hemsedal kommune
Olav Wollebæk – viltnemnda Hemsedal kommune
Ove Flatland – ettersøksgruppe Ål kommune
Per Aksel Knudsen – viltnemnda Hol kommune
Torkil Bratberg Dokk – utmarksrådgiver Hol kommune
Kolbjørn Berg – Hallingskog
Frederick C. Lund – NAF avd. Hallingdal
Ole Roar Hagen – Norges Lastebileier-Forbund avd. Hallingdal
Andre Høva – Mattilsynet