Sterkt inntrykk: Dette synet møtte trafikantene under lanseringen av kampanjen Vilt på ville veier i Flå i november 2015. Elgen ble drept i en ulykke på rv 7 noen uker tidligere og ble lagt på kjølelager i Bjørneparken i påvente av kampanjestarten. (Foto: Vilt og trafikk)

Mange år med mange viltpåkjørsler på både vei og jernbane var bakgrunnen for oppstarten av prosjektet Vilt og trafikk Hallingdal i 2010. Prosjektet er et fellesskap av partnere med evne, vilje og ressurser til å jobbe på lag – i stor grad basert på frivillig innsats.

I 2017 avsluttet vi en sjuårig prosjektfase med svært gode resultater. Det årlige gjennomsnittet trafikkdrept hjortevilt var betydelig redusert sammenlignet med periodene 2004 – 2010. Eksempelvis var trafikkdrept elg redusert med 39 prosent på vei og 69 prosent på jernbane.

2018 – 2020
Med slike resultater hadde vi selvfølgelig et godt grunnlag for en fortsettelse iallfalI i tre nye år – mer i form av en fast, men fortsatt prosjektbasert virksomhet. Kanskje kan dette bli en fast organisering etter 2020?

«Vilt og tryggere trafikk» er mottoet vårt i disse tre årene; vi er overbeviste om at økt fokus på risikoen for viltpåkjørsler er et godt bidrag til generelt tryggere trafikk.

Fellesskap
Fellesskapet består av kommunale viltnemnder, en ordfører, skogeiere, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR, politiet, Mattilsynet og lokalavdelingene i Norges Automobil-Forbund og Norges Lastebileier-Forbund.

Finansiering og faglig bistand har kommet fra mange hold – til fysiske tiltak og informasjonsvirksomhet. Økonomiske og faglige støttespillerne er helt avgjørende for drift og tiltak. De profileres på hjemmesiden www.viltogtrafikk.no. Der finner du blant annet også filmene våre.

Hyttefolket

Det er 19 000 hytter i de seks Hallingdals-kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Hyttefolket utgjør en stor del av trafikken – særlig i helger og ferier. Mange har smertelige erfaringer fra viltulykker.

Nå håper vi at også hyttefolket kan bli en ressurs i arbeidet for færre påkjørsler i regionen.

Kampanjen Vilt på ville veier
De gule viltbåndene våre er en viktig del av kampanjen, som vi startet høsten 2015. På båndene finner du god informasjon om hvordan redusere din egen risiko for å kjøre på vilt og hva du skal gjøre om du kommer ut for en slik ulykke. Dessuten kan båndet brukes til å merke stedet der et eventuelt skadet dyr stikker til skogs – og må ettersøkes så raskt som mulig.

Gratis viltbånd i Hallingdal
Vilt og trafikk Hallingdal håper å få hjelp til å dele ut gratis viltbånd til alle hytteeiere i Hallingdal.

Men dette er ikke realistisk uten at vi får kontakt med hytteforeninger, grendelag eller andre former for fellesskap.

Merking: Slik kan viltbåndet brukes om et skadet dyr stikker til skogs og må finnes og avlives så raskt som mulig.

Ta kontakt

For å få tilsendt gratis viltbånd til din hytteforening, grendelag eller annet fellesskap i Hallingdal, kan du ta kontakt med prosjektleder Knut Erik Jetlund.

Epost: post@viltogtrafikk.no

Telefon: 916 83 697

Målsettinger for prosjektet Vilt og trafikk

  • Halvere antall viltpåkjørsler i regionen som helhet
  • Tilnærmet null påkjørsler på strekninger med fysiske tiltak
  • Bedre varsling
  • Mindre dyrelidelser
  • Ivareta trafikantene etter ulykker
  • Ivareta fallviltmannskapenes sikkerhet

Fakta om faren

  • Over 5000 hjortedyr blir drept på norske veier hvert år i Norge. Rådyrene topper statistikken.
  • De fleste påkjørslene skjer vinterstid og topper seg i januar.
  • Kveld og morgen er verst. Natta er verre enn dagen.
  • De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til omkring 600 millioner kroner. De materielle kostnadene beløper seg alene til over 350 millioner kroner.