Averøy kommune har laget og sendt ut en informasjonspakke om viltpåkjørsler til de 30 kjøreskolene på Nordmøre og i Romsdal.

Dag Bjerkestrand: Han er skogbrukssjef og miljøvernleder i Averøy kommune. Han har også sendt informasjonspakken til Vilt og trafikk og vi formidler den gjerne til alle andre interesserte. Nederst i saken finner du historien hans om forsidebildet.

Informasjonspakke om viltpåkjørsler

Vi som jobber med ettersøk av skadet vilt i Averøy kommune har gjennom mange år sett at bilførere altfor ofte unnlater å melde fra når de kjører på vilt. Dette medfører store dyrelidelser; hardt skadde dyr får en lang og smertefull død.

Jeg har spurt mange ferske bilførere om hva de skal gjøre når de kjører på et vilt. Uten unntak har samtlige svart: «Nei det vet jeg ikke, det har jeg ikke hørt noe om».

Det er mulig det er noe tilfeldig at alle har gitt dette svaret, men uansett er det altfor mange bilførere som ikke vet hva de skal gjøre hvis de kjører på vilt.

Vi har derfor spurt kjøreskolene om å hjelpe oss med å bidra til at flere bilførere melder fra når de har kjørt på vilt, – og dermed hjelpe oss med å redusere dyrelidelsene.

Averøy kommune har med dette som bakgrunn laget en liten informasjonspakke som vi har sendt pr. post til alle kjøreskolene.

Informasjonspakken består av:
1. Et brev der bakgrunnen og formålet med informasjonspakken er beskrevet.
2. 10 stk. av informasjonsarket «Påkjørsel av vilt- hva gjør jeg?»
3. 10 stk. Viltbånd som brukes ved viltpåkjørsler.

Vi oppfordrer kjøreskolene til å dele ut et informasjonsark og et viltbånd til alle elever ved sin kjøreskole.

Vi håper også at kjøreskolene tar opp temaet viltpåkjørsel med elevene, – f.eks. under landeveiskjøringen / langkjøringen når det passeres et fareskilt om vilt.

Fra Averøy kommunes hjemmeside under «Viltpåkjørsler» kan du fritt skrive ut og bruke:

Informasjonsarket «Påkjørsel av vilt- hva gjør jeg?»

Med vennlig hilsen

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef/miljøvernleder
Averøy kommune
Tlf 71513557 Mob 93063937
dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no

Foto: Dag Bjerkestrand

Her er historien bak bildet

Den 7.september 2017 blir jeg oppringt av politiets operasjonssentral tidlig på morgenen. Jeg hadde ettersøksvakt for Averøy kommune. En bilfører hadde kjørt på en hjort og stukket av uten å melde fra. Bilføreren som kjørte bak ble vitne til dette, og ringte til politiet. Hjorten hadde lagt seg på innmarka godt synlig ca 50 meter fra veien.

I ettertid fikk jeg vite at i tiden mellom jeg ble oppringt av politiet, og til jeg kom frem til påkjørselstedet hadde en jeger vært der. Jegeren som bor i nærheten, men som ikke har jakt på jaktfeltet der hjorten lå, hadde fått vite om påkjørselen av andre trafikanter. På eget initiativ hadde han, uten å avklare det med politiet eller kommunen, dratt til stedet med formål om å skyte hjorten. Dette har han tydeligvis ikke klart.

Da jeg kom frem var det ingen hjort å se, og påkjørselstedet var ikke merket. Etter å ha søkt med hund fant vi tilslutt påkjørselstedet, og vi fulgte sporet. Etter bare ca 100 meter sporing gikk hjorten opp inne i tett kratt. Etter å ha tatt den opp enda en gang i tett skog kom vi til slik at vi fikk avlivet den. Den hadde store indre skader.

Dette var det første virkelige ettersøket med min unge hannoveranske viltsporhund.

I dette tilfellet var alle forutsetninger for å lykkes fraværende.
• Bilfører som kjørte på hjorten meldte ikke fra,
• En lokal jeger hadde jaktet på hjorten uten å avklare det med politiet eller  kommunen
• Påkjørselstedet var ikke merket.

Kommer du kjørende og ser dette skiltet: Sett ned farten og vær varsom. Her er det en ettersøksjeger med hund som leter etter påkjørt vilt. Holder hunden på å søke i veibanen, vent og la den få arbeide. (Foto: Dag Bjerkestrand)

Klokka er 6.30 mandag 14. oktober. Christian Nielsen er på vei hjemmefra på Tofte til dagens oppdrag for arbeidsgiveren, Hurum Elektro. Han er tidlig ute for å unngå rushtrafikken.

-Bra tiltak: Mange tenkte at de hadde kjørt for fort da de ble stoppet på Kotsøy tirsdag. Maria Tanem fra Trondheim syntes det var bra at John Åge Rogneslien og viltnemda orienterte om viltfaren i Gauldalen. -Forebyggende tiltak er bra! Jeg kjører mye, 60 000 kilometer i året, noe som øker faren for å komme borti noe. Tidligere har jeg vært mest redd for ras når jeg har kjørt her, men den store skrekken er å kjøre på et dyr, sier Tanem. (Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten)

Informerte: John Åge Rogneslien (f.v.) Johan Skinderhaug, Kai Børge Amdal og Odd Ivar Rønningsgrind fra viltmyndigheten informerte bilister om faren for viltpåkjørsel i Gauldalen for tiden. (Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten)

– Med tanke på at det fortsatt er mye igjen av vinteren, kan det bli stygge tall til slutt. Derfor oppfordrer vi bilister til å vise ekstra forsiktighet. For to og tre år siden hadde vi 29 og 28 viltpåkjørsler i løpet av vinterhalvåret. Årene før der var tallene 9 og 16. Vi ser nå en mangedobling av disse tallene, og det er derfor vi har valgt å aksjonere med informasjon til bilistene, sier skogbrukssjef Kai Børge Amdal, som hadde med seg tre representanter fra viltnemnda og fem fra politiet.

Biler ble stoppet på både fylkesvei 30 og E6, og advarsler og fikk gode råd både muntlig og med et gult merkebånd til å oppbevare i hanskerommet. Båndet inneholder informasjon om hvordan en selv kan redusere risikoen for viltpåkjørsler. Dessuten også hva en skal foreta seg om en er så uheldig. Da skal båndet også brukes til å merke stedet dersom dyret stikker til skogs, og fallviltmannskap må ut på søk.

– I tillegg ble det lagt ut bånd hos et par bedrifter, og på biler som sto parkert hos de største bedriftene og på de største offentlige parkeringene. Vi har også laget et infoskriv som vi lagt under vindusviskerne på en del parkerte biler sammen viltbånd. Vi delte ut nærmere 900 på aksjonsdagen, forteller Amdal som har bestilt flere bånd. Disse skal legges ut hos utvalgte forretninger i kommunen.

Fra politiet: Selma Næss (f.v.), Joakim Sundfør, Eline Solheim og Håvard Glossius fra Politiet bisto viltmyndigheten og gjennomførte rutinekontroll på Kotsøy. Etterpå dro de til Støren for videre kontroll på E6. (Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten)

God idé fra Midtre Gauldal

Det er Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal kommune som har sendt oss ideen. Det vil si dette infoskrivet, som de i dag skal dele ut sammen med viltbåndet når de aksjonerer for å markere viltfaren i trafikken. De skal stoppe mange i biler, og dessuten legge bånd og infoskriv under vinduspussere på parkerte bilder.

Dette er et bra tiltak til etterfølgelse. Han har også sendt oss en wordfil, slik at det bare er å bytte ut kommunenavn og logo.

Vil du ha infoskrivet tilsendt? Ring eller send SMS til Knut Erik Jetlund – tlf 916 83 697 eller send epost til kejet@online.no.