Redder dyr på Bergensbanen

I disse dager setter Bane NOR opp tre nye kilometer med viltgjerde langs jernbanen inn mot Nesbyen stasjon. Deretter skal like mange kilometer settes opp ved Trillhus på grensa mellom kommunene Gol og Ål.

– I 2018 bruker Bane NOR 2,5 millioner til forebygging av viltpåkjørsler, forteller byggeleder Jon Anders Hefte (bildet).