Minst 192 voksne fjellrever i Norge

Fjellreven i Norge fikk minst 58 valpekull i 2018. Det er det beste resultatet for den kritisk trua arten siden den nasjonale overvåkingen startet i 2003.

Tørrfôr fra fôrautomater gir fjellreven verdifullt tilskudd til kosten. Foto: Jørn J. Fremstad, NINA

Antall fjellrever som ble registrert ved hjelp av DNA-analyser var også rekordhøyt, 50 flere enn i det tidligere toppåret 2011. Ut fra overvåkingsdataene er det beregnet at det lever minimum 192 voksne fjellrever i Norge. Overvåkingen bygger på årlig kontroll av kjente fjellrevhi, og kartlegging av antall individer gjennom DNA.

Les mer hos NINA …