Rekordmye trafikkdrept hjortevilt i siste jaktår

I jaktåret 2017/18 (1. april – 31. mars) måtte nesten 10 200 hjortevilt bøte med livet i trafikken. Dette er nesten 2 900 flere enn året før. Økningen er størst for rådyr og elg.

Figuren over går fram til cirka midten av siste jaktår, og viser hvor ille det var sammenlignet med alle forutgående år.

Årsaken var først og fremst særdeles mye snø og lange kuldeperioder. I Hallingdal mener viltforvalterne at forbudet mot fôring og saltsteiner på grunn av skrantesjuke (CWD) var en medvirkende årsak.

Under slike forhold trekker viltet mot veg og jernbane. 8 600 ble påkjørt av bil, 1 600 av tog.

Flere titalls hver dag
Fordeler vi antallet jevnt utover alle årets døgn, får vi et gjennomsnitt på 28 døde dyr. Men noen perioder er verre enn andre; i de verste periodene er det snakk om atskillig flere hvert døgn.

Statistikken for de siste 28 jaktårene

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Rådyr Elg Hjort
1990/ 91 2065 1210 201
1991/92 2427 1324 284
1992/ 93 3327 2048 366
1993/ 94 4007 2481 461
1994/ 95 3057 1757 374
1995/96 3045 1650 383
1996/ 97 3513 2010 515
1997/98 3091 1582 443
1998/99 3259 1886 488
1999/ 00 3118 1921 543
2000/01 3313 1968 461
2001/02 3350 1945 611
2002/ 03 3579 2602 540
2003/04 3371 2244 629
2004/05 3752 1762 701
2005/ 06 3916 1913 635
2006/07 3552 1971 737
2007/08 4029 2094 873
2008/ 09 4300 2373 808
2009/10 4367 2168 741
2010/11 4059 2237 732
2011/ 12 3351 1668 741
2012/13 4003 1724 684
2013/14 3784 1358 743
2014/ 15 3936 1439 781
2015/ 16 4303 1355 639
2016/ 17 5090 1354 873
2017/ 18 6599 2374 1223

Rådyr mest utsatt

6 200 rådyr ble drept av motorkjøretøy i jaktåret 2017/18, som er 25 prosent flere enn i forrige jaktår. Verst er det i Hedmark med 973 rådyr.

Stor økning i elg drept av tog

Elgen er mest utsatt på jernbanen, og 72 prosent av alle togdrepte hjortevilt var en elg siste jaktår. I alt ble 1 137 elger drept av tog, noe som er 663 flere enn forrige jaktår. Nordland og Hedmark hadde flest elgpåkjørsler av tog, med henholdsvis 254 og 239 drepte dyr.

Kilde: Statistisk sentralbyrå