Onsdag morgen 4. desember

– En lokal mann i Herad sør for Gol sentrum varslet jaktlaget som har elgvaldet der, om at de måtte prøve å skyte elg i området. Hvis ikke var han redd det snart ville skje en viltulykke. Samtidig hadde jeg fått beskjed om en påkjørsel! forteller Helge Arne Jallen i Gol viltnemnd.

– Det var Jørgen Gutigard som lokaliserte den hardt skadde elgen. Jeg passet på mens han fulgte etter, slik at jeg fikk avlivet den ute på et jorde, sier Jallen.

Elgkua hadde både en skadd framfot og en helt avknekt bakfot. Heldigvis ble ingen personer skadd i ulykken. (Foto: Helge Arne Jallen)

Helge Arne Jallen

– Flere elger krysser jevnlig riksveg 7 ved Herad for å komme til et godt beite ned mot elva. Dit går de fra dagleie i skogen på andre sida av riksvegen. Nå frykter vi flere påkjørsler, sier Jallen, som varslet Statens vegvesen og ba om ekstra skilting i Herad.