Tre vil konkurrere om lang tunnel i Trøndelag

Tre selskaper vil konkurrere om å få bygge E6 mellom Kvithammer og Åsen i Trøndelag. Strekningen som er 19 kilometer, omfatter også Midt-Norges lengste tunnel, Forbordstunnelen på 7,8

kilometer. Byggingen starter i 2020, og veien skal stå ferdig i 2025/2026. Kontrakten har en verdi på 5,3 milliarder kroner.

De tre selskapene er:

BetonmastHæhre Anlegg AS og Dr. Ing. Aas-Jakobsen Trondheim AS

Skanska Norge AS og Norconsult AS

Acciona Construcción S.A. og Multiconsult Norge AS

 

Kilde: Veier 24