NINA: Urovekkende utvikling for fjellfuglene i Europa

Mengden fjellfugl er redusert med 10 prosent siden årtusenskiftet.

En ny studie viser at nedgangen samsvarer med prognosene som er laget basert på endringer i klima.

Les mer hos NINA …

Blåstrupen et unntak: Av småfuglene som hekker i fjellet i den skandinaviske fjellkjeden er blåstrupe en av få arter som det ikke er registrert bestandsnedgang for etter årtusenskiftet. Andre småfuglarter som i stor grad hekker over skoggrensa som snøspurv, lappspurv og heipiplerke har hatt nedgang i bestandene. Foto: John Atle Kålås/NINA