Klokka 8 lørdag 30. november skjedde det igjen på riksveg 52 sør i Hemsedal. Nærmere bestemt ved Hjelmen nord for Eikredammen.

– Igjen var det en elg som måtte bøte med livet på ei strekning med mange viltpåkjørsler, forteller Olav Wollebæk i viltnemnda.

Statens vegvesen satte opp stort fareskilt skilt torsdag 21. november, men dette er ikke nok, mener han og vil be om varsling med blinkende lys i tillegg. Risikoen for påkjørsler kommer til å øke betraktelig utover vinteren. Ikke minst er det grunn til å frykte ulykker i førjulstrafikken til og gjennom Hemsedal.

Riksveg 52: Sør i Hemsedal er det lange strekninger med skog tett inn til vegbanen, og elgen kommer ofte brått på. Denne møtte sitt endelikt i grålysninga lørdag 30. november