… hver tredje trafikkulykke på høyhastighetsveger med dødsfall eller alvorlig skade, kan relateres til at bilføreren som forårsaket ulykken, sovnet?

Døgnrytme

  • Forskning viser at det er størst risiko for å sovne og bli utsatt for en trafikkulykke mellom kl. 24.00 og 06.00 og om ettermiddagen mellom kl. 13.00 og 16.00.
  • At vi har lettere for å sovne på natten er naturlig fordi vår biologiske klokke er innstilt på søvn i dette tidsrommet. Vår biologiske klokke gjør oss også trøtte på ettermiddagen.
  • Har du vært våken i mer enn 10 – 12 timer i strekk, eller sovet lite den senere tid, nedsettes årvåkenheten din betraktelig.

En god natts søvn før avreise er en billig livsforsikring!